18 oz. contour balloon glass. primary. high.

18 oz. Contour Balloon Glass

Item #GLASS WINE CONTOUR-L9154 18 OZ. Baltimore Glassware Decorators
1 18 oz. Contour Balloon Glass Option

Print

$47.50